Andel förtidspensionärer, Kalix

Kalix kommun ligger i Norrbottens län och har 15 768 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 29:e högsta i landet med 6,2 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.