Andel högutbildade, Kalix

Kalix kommun ligger i Norrbottens län och har 15 768 invånare. Värdet för andel högutbildade är nära genomsnittet med 18,1 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.