Skattesats, Kalix

Kalix kommun ligger i Norrbottens län och har 15 768 invånare. Under 2022 uppgick kommunalskatten i Kalix kommun till 33,89 procent, vilket var den 84:e högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.