Befolkningsökning, Kalix

Kalix kommun ligger i Norrbottens län och har 15 812 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Kalix kommun den 32:a lägsta i landet med −2,2 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.