Befolkningsökning, Kalix

Kalix kommun ligger i Norrbottens län och har 15 547 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Kalix kommun den 54:e lägsta i landet med −1,7 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.