Medelålder, Kalix

Kalix kommun ligger i Norrbottens län och har 15 812 invånare. Värdet för medelålder är det 25:e högsta i landet med 47,1 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.