Medelålder, Kalix

Kalix kommun ligger i Norrbottens län och har 15 768 invånare. Värdet för medelålder är det 27:e högsta i landet med 47,2 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.