Kommunens kostnader, Jokkmokk

Jokkmokks kommun ligger i Norrbottens län och har 4 728 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 21:a högsta i landet med 76 676 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.