Kommunens skatteintäkter, Jokkmokk

Jokkmokks kommun ligger i Norrbottens län och har 4 780 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 28:e högsta i landet med 52 877 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.