Anställda i kommunen, Jokkmokk

Jokkmokks kommun ligger i Norrbottens län och har 4 780 invånare. Värdet för anställda i länet är det artonde lägsta i landet med 433 antal årsarbetande.

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.