Andel förtidspensionärer, Jokkmokk

Jokkmokks kommun ligger i Norrbottens län och har 4 851 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är nära genomsnittet med 5,6 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.