Andel företagare, Jokkmokk

Jokkmokks kommun ligger i Norrbottens län och har 4 851 invånare. Värdet för andel företagare är det nittonde högsta i landet med 10,1 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.