Andel företagare, Jokkmokk

Jokkmokks kommun ligger i Norrbottens län och har 4 780 invånare. Värdet för andel företagare är det nionde högsta i landet med 11,6 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.