Befolkningsökning, Jokkmokk

Jokkmokks kommun ligger i Norrbottens län och har 4 780 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Jokkmokks kommun den femte lägsta i landet med −4,4 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.