Befolkningsökning, Jokkmokk

Jokkmokks kommun ligger i Norrbottens län och har 4 728 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Jokkmokks kommun den 34:e lägsta i landet med −2,5 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.