Befolkningsökning, Jokkmokk

Jokkmokks kommun ligger i Norrbottens län och har 4 851 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Jokkmokks kommun den sjunde lägsta i landet med −4,5 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.