Företagens lönsamhet, Haparanda

Haparanda stad ligger i Norrbottens län och har 9 340 invånare. Värdet för företagens lönsamhet är det 22:a lägsta i landet med 11,4 procent.

Företagens lönsamhet beräknas som avkastningen på det sysselsatta kapitalet. Satmliga privata aktiebolag är inkluderande frånsett den finansiella sektorn, samt fiskeri-, skogsbruk, och jordbrukssektorn.