Kommunens kostnader, Haparanda

Haparanda stad ligger i Norrbottens län och har 9 340 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 40:e högsta i landet med 72 681 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.