Kommunens skatteintäkter, Haparanda

Haparanda stad ligger i Norrbottens län och har 9 340 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 56:e lägsta i landet med 46 806 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.