Kommunens skatteintäkter, Haparanda

Haparanda kommun ligger i Norrbottens län och har en befolkning på 9 785 människor (2018). Landarealen är 927 kvadratkilometer.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.