Andel förtidspensionärer, Haparanda

Haparanda stad ligger i Norrbottens län och har 9 601 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det näst högsta i landet med 7,9 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.