Andel förtidspensionärer, Haparanda

Haparanda stad ligger i Norrbottens län och har 9 496 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det fjärde högsta i landet med 7,3 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.