Andel företagare, Haparanda

Haparanda stad ligger i Norrbottens län och har 9 601 invånare. Värdet för andel företagare är det 89:e lägsta i landet med 5,7 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.