Sysselsättningsgrad, Haparanda

Haparanda stad ligger i Norrbottens län och har 9 340 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är det fjortonde lägsta i landet med 76,7 procent.

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.