Andel högutbildade, Haparanda

Haparanda stad ligger i Norrbottens län och har 9 340 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 73:e lägsta i landet med 16,0 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.