Andel högutbildade, Haparanda

Haparanda kommun ligger i Norrbottens län och har en befolkning på 9 785 människor (2018). Landarealen är 927 kvadratkilometer.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.