Andel högutbildade, Haparanda

Haparanda stad ligger i Norrbottens län och har 9 496 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 65:e lägsta i landet med 15,2 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.