Skattesats, Haparanda

Haparanda stad ligger i Norrbottens län och har 9 177 invånare. Under 2024 uppgick kommunalskatten i Haparanda stad till 33,84 procent, vilket var den 104:e högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.