Befolkningsökning, Haparanda

Haparanda stad ligger i Norrbottens län och har 9 340 invånare. Mellan åren 2019-2022 var befolkningsökningen i Haparanda stad den tionde lägsta i landet med −3,6 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.