Befolkningsökning, Haparanda

Haparanda stad ligger i Norrbottens län och har 9 601 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Haparanda stad den 35:e lägsta i landet med −2,1 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.