Medelålder, Haparanda

Haparanda stad ligger i Norrbottens län och har 9 340 invånare. Värdet för medelålder är det 26:e högsta i landet med 47,4 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.