Medelålder, Haparanda

Haparanda stad ligger i Norrbottens län och har 9 601 invånare. Värdet för medelålder är det 34:e högsta i landet med 46,7 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.