Invånare i kommunen, Haparanda

Haparanda stad ligger i Norrbottens län och har 9 177 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 62:a lägsta i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.