Invånare i kommunen, Haparanda

Haparanda kommun ligger i Norrbottens län och har en befolkning på 9 785 människor (2018). Landarealen är 927 kvadratkilometer.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.