Kommunens kostnader, Gällivare

Gällivare kommun ligger i Norrbottens län och har 17 462 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det nionde högsta i landet med 75 192 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.