Kommunens kostnader, Gällivare

Gällivare kommun ligger i Norrbottens län och har 17 449 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 26:e högsta i landet med 71 386 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.