Kommunens skatteintäkter, Gällivare

Gällivare kommun ligger i Norrbottens län och har 17 449 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det femte högsta i landet med 61 803 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.