Andel förtidspensionärer, Gällivare

Gällivare kommun ligger i Norrbottens län och har 17 462 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är nära genomsnittet med 5,1 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.