Andel företagare, Gällivare

Gällivare kommun ligger i Norrbottens län och har en befolkning på 17 529 människor (2019). Landarealen är 15 825 kvadratkilometer.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.