Andel företagare, Gällivare

Gällivare kommun ligger i Norrbottens län och har 17 330 invånare. Värdet för andel företagare är det 28:e lägsta i landet med 7,3 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.