Andel företagare, Gällivare

Gällivare kommun ligger i Norrbottens län och har 17 462 invånare. Värdet för andel företagare är det 42:a lägsta i landet med 4,9 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.