Förvärvsfrekvens, Gällivare

Gällivare kommun ligger i Norrbottens län och har en befolkning på 17 529 människor (2019). Landarealen är 15 825 kvadratkilometer.

Andel av befolkningen 20-64 år som förvärvsarbetade någon gång under året. Redovisas i procent.