Sysselsättningsgrad, Gällivare

Gällivare kommun ligger i Norrbottens län och har 17 330 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är det åttonde högsta i landet med 87,4 procent.

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.