Förvärvsfrekvens, Gällivare

Gällivare kommun ligger i Norrbottens län och har 17 449 invånare. Värdet för förvärvsfrekvens är det tredje högsta i landet med 86,6 procent.

Andel av befolkningen 20-64 år som klassas som förvärvsarbetade. Tidsseriebrott mellan 2018 och 2019 då SCB övergick till ny metod. Läs mer hos SCB - RAMS.