Andel högutbildade, Gällivare

Gällivare kommun ligger i Norrbottens län och har en befolkning på 17 529 människor (2019). Landarealen är 15 825 kvadratkilometer.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.