Andel högutbildade, Gällivare

Gällivare kommun ligger i Norrbottens län och har en befolkning på 17 630 människor (2018). Landarealen är 15 825 kvadratkilometer.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.