Andel högutbildade, Gällivare

Gällivare kommun ligger i Norrbottens län och har 17 420 invånare. Värdet för andel högutbildade är nära genomsnittet med 17,3 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.