Befolkningsökning, Gällivare

Gällivare kommun ligger i Norrbottens län och har 17 449 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Gällivare kommun den 62:a lägsta i landet med −1,0 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.