Befolkningsökning, Gällivare

Gällivare kommun ligger i Norrbottens län och har 17 330 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Gällivare kommun nära genomsnittet med −0,8 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.