Befolkningsökning, Gällivare

Gällivare kommun ligger i Norrbottens län och har 17 462 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Gällivare kommun den 36:e lägsta i landet med −2,0 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.