Kommunens kostnader, Boden

Bodens kommun ligger i Norrbottens län och har 28 048 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 41:a högsta i landet med 72 528 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.