Statsbidrag och utjämning till kommunen, Boden

Bodens kommun ligger i Norrbottens län och har 27 943 invånare. Värdet för statsbidrag och utjämning till kommunen är nära genomsnittet med 18 393 kr per invånare.

Generella statsbidrag och utjämning kommun dividerat med antal invånare. Förutom intäkter från kommunalskatten får även kommuner anslag från staten i form av statsbidrag och den kommunalekonomiska utjämningen. Denna post visar storleken på dessa bidrag vilka mer specifikt avser inkomstutjämning, strukturbidrag, införandebidrag, lss-utjämning och den kommunala fastighetsavgiften.