Kommunens skatteintäkter, Boden

Bodens kommun ligger i Norrbottens län och har 28 160 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 33:e högsta i landet med 52 448 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.