Anställda i kommunen, Boden

Bodens kommun ligger i Norrbottens län och har 28 160 invånare. Värdet för anställda i länet är det 83:e högsta i landet med 2 207 antal årsarbetande.

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.