Företagsklimat, ranking 1-290, Boden

Bodens kommun ligger i Norrbottens län och har en befolkning på 28 080 människor (2019). Landarealen är 4 043 kvadratkilometer.

Lokalt företagsklimat är en undersökning som årligen utförs av Svenskt Näringsliv och mäter företagsklimatet i Sveriges kommuner. Rankingen bygger på 18 faktorer som viktas olika. Tyngst väger företagens sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen. Detta står för en tredjedel av rankingen.