Andel förtidspensionärer, Boden

Bodens kommun ligger i Norrbottens län och har en befolkning på 28 064 människor (2018). Landarealen är 4 043 kvadratkilometer.

Antal personer registrerade med Aktivitets- och sjukersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.