Andel förtidspensionärer, Boden

Bodens kommun ligger i Norrbottens län och har 28 160 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 60:e högsta i landet med 5,8 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.