Andel förtidspensionärer, Boden

Bodens kommun ligger i Norrbottens län och har 28 060 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 55:e högsta i landet med 6,0 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.