Andel företagare, Boden

Bodens kommun ligger i Norrbottens län och har en befolkning på 28 064 människor (2018). Landarealen är 4 043 kvadratkilometer.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.