Andel företagare, Boden

Bodens kommun ligger i Norrbottens län och har 28 160 invånare. Värdet för andel företagare är det 21:a lägsta i landet med 4,7 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.