Förvärvsfrekvens, Boden

Bodens kommun ligger i Norrbottens län och har en befolkning på 28 080 människor (2019). Landarealen är 4 043 kvadratkilometer.

Andel av befolkningen 20-64 år som förvärvsarbetade någon gång under året. Redovisas i procent.