Andel högutbildade, Boden

Bodens kommun ligger i Norrbottens län och har 28 160 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 78:e högsta i landet med 24,1 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.