Andel högutbildade, Boden

Bodens kommun ligger i Norrbottens län och har en befolkning på 28 080 människor (2019). Landarealen är 4 043 kvadratkilometer.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.