Befolkningsökning, Boden

Bodens kommun ligger i Norrbottens län och har 28 160 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Bodens kommun nära genomsnittet med 0,3 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.