Befolkningsökning, Boden

Bodens kommun ligger i Norrbottens län och har en befolkning på 28 064 människor (2018). Landarealen är 4 043 kvadratkilometer.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.