Befolkningsökning, Boden

Bodens kommun ligger i Norrbottens län och har 28 060 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Bodens kommun den 77:e lägsta i landet med −0,4 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.